Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesi

TEDARİKÇİ BİLGİLERİ

Ticari Unvan: ASLAN SAAT A.Ş.

Adres: Hobyar Mah. Mimar Kemalettin Cad. Ersoy Han. No:4 Kat:2 Daire:6 Eminönü, Fatih/İstanbul

Telefon Numarası: (0212) 519 94 94

E-mail Adresi: iletisim@aslansaat.com

ASLAN SAAT SADAKAT PROGRAMI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu ASLAN SAAT Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Hobyar Mah. Mimar Kemalettin Cad. Ersoy Han. No:4 Kat:2 Daire:6 Eminönü, Fatih/İstanbul adresinde faaliyet gösteren ASLAN SAAT A.Ş. (“ASLAN SAAT”) ile https://www.aslansaat.com online satış mağazası vasıtası ile işbu Sözleşmede açıklanan ASLAN SAAT Sadakat Programı’na kaydolmak amacıyla bilgilerini ASLAN SAAT’e aktarmış olan ASLAN SAAT müşterisi (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki ve ASLAN SAAT tarafından belirlenen ASLAN SAAT üyesi https://www.aslansaat.com online satış mağazasından başvuru yaparak katılım sağlayabileceği ASLAN SAAT Sadakat Programı’na katılım koşullarının ve buna yönelik olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine yöneliktir.

1- TANIMLAR

ASLAN SAAT Sadakat Programı, Üye’nin https://www.aslansaat.com online satış mağazasından alışveriş yapması ve ASLAN SAAT Sadakat Programı üyesi olmak talebi ve kabulü üzerine Üyeliğinin aktive edilmesi ile başlayan ve Üye’nin yalnızca https://www.aslansaat.com online satış mağazasından yapacağı alışverişleri dahilinde kazanmış olduğu puanları harcayabilmesine yönelik olarak oluşturulmuş olan Sadakat Programı’nı ifade eder.

Üye, İşbu Sözleşme’de yazılı üyelik koşullarını yerine getiren ASLAN SAAT Sadakat Programı üyelik sahibi gerçek kişi tüketicileri ifade eder. Gerçek Kişi veya Tüzel Kişi Tacirler ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) kapsamında “tüketici” olarak nitelendirilemeyecek diğer gerçek ya da tüzel kişiler ASLAN SAAT Sadakat Programı üyesi olamaz.

2- ASLAN SAAT SADAKAT PROGRAMI’NA KATILIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

2.1. ASLAN SAAT Sadakat Programı Üyeliği, müşterinin ASLAN SAAT Sadakat Programı’na https://www.aslansaat.com internet adresinden üye kaydını tamamlaması ile gerçekleşir. Üyeliğin aktivasyon tarihi ve saati, ASLAN SAAT sisteminde yer aldığı şekildedir. Üye, ASLAN SAAT Sadakat Programı’na üye olmakla işbu Sözleşme’yi, Aydınlatma Metnini ve Açık Rıza Metnini kabul etmiş sayılacaktır.

2.2. Üye, ASLAN SAAT Sadakat Programı Üyesi olarak https://www.aslansaat.com online satış mağazasında gerçekleştirmiş olduğu alışverişler sonucu kazanmış olduğu menfaatleri (puanları) kullanma aşamasında, üyelik sırasında tanımlanan e-mail adresi ile geçerli bir kimlik belgesini talep edilmesi halinde ASLAN SAAT personeline ibraz edeceğini kabul eder. Bununla birlikte kimlik belgesi yalnızca kimlik teyidi amacıyla kullanılacak olup herhangi bir şekilde işlenmeyecek ve ASLAN SAAT sistemlerine kaydedilmeyecektir.

2.3. Aslan Saat Sadakat Programı, 18 yaşından büyük olup Türkiye'de yasal olarak ikamet eden ve geçerli bir e-posta adresi bildiren kişilere açıktır.

3- GENEL ŞART VE KOŞULLAR

Üye, ASLAN SAAT Sadakat Programı’na üye olmakla aşağıdaki ASLAN SAAT Sadakat Programı şartlarını kabul ettiğini beyan eder:

3.1. ASLAN SAAT Sadakat Programı kapsamında Üye, https://www.aslansaat.com online alışveriş sitesinde, üyelik sırasında tanımlanan e-mail adresini kullanarak ve üyelik girişi yapacağı alışveriş tutarları üzerinden gerçekleştirilebilecek kampanya ve promosyonlardan yararlanma, hediye çekine hak kazanma, daha sonraki alışverişlerinde ödeme ve indirim olarak kullanabilecekleri puan kazanma gibi ASLAN SAAT tarafından münhasıran belirlenecek ve değiştirilebilecek olan çeşitli avantajlardan faydalanma hakkını elde eder.

3.2. Üye, yalnızca üyelik başlangıç tarihlerinden sonra ASLAN SAAT Sadakat Programı’nın sunduğu avantajlardan faydalanabilir.

3.3. ASLAN SAAT Sadakat Programı’nda biriken puanlar hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir, puanlar sadece, https://www.aslansaat.com online alışveriş sitesinde yapılan alışverişlerde kullanılabilecek olup, nakit veya başka bir surette Üye’ye ödenmesi talep edilemez veya herhangi bir şekilde üçüncü kişiye devredilemez.

3.4. ASLAN SAAT Sadakat Programı üyeliği ve avantajlarından yalnızca nihai tüketiciler faydalanabilir. Üye’nin yaptığı alışverişleri nihai tüketici olarak değil, ticari amaçla, toptan veya perakende ürün satışı için yaptığı tespit edildiği takdirde Üye’nin üyeliği iptal edilir ve bu tarihe kadar yararlandığı avantajların iadesi kendisinden talep edilir. Üye bu kapsamda, alışverişi nihai tüketici olarak yaptığını, hiçbir şekil ve surette ticari amaçla alışveriş yapmadığını ve bu hususta yanıltıcı beyanlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. ASLAN SAAT Sadakat Programı’nda haksız yere üyelik ya da sistemin açıklarından faydalanarak haksız yere avantajlardan yararlanma ve bu yönde haksız kazanca yönelik kullanım tespit edildiğinde üyelerin üyelikleri herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın durdurulur. Tespit tarihine kadar elde ettiği tüm avantajlar iptal edilir, kullanılmış avantajlar varsa iadesi talep edilir. Bu durumda üye herhangi bir itiraz ileri süremez, tazminat veya sair bir bedel talebinde bulunamaz. ASLAN SAAT belirlediği kriterleri paylaşmama ve değiştirme hakkını saklı tutar.

3.6. ASLAN SAAT Sadakat Programı kapsamında, Üye’nin https://www.aslansaat.com online alışveriş sitesinde yapacağı alışverişlerde, Üye, ASLAN SAAT tarafından belirlenen dönem ve koşullarda puan kazanabilir. ASLAN SAAT Sadakat Programı’nda 1 puan, 1 Türk lirasına eşittir. Aslan Saat Sadakat Programı puanlarının geçerlilik süresi yoktur.

3.7.ASLAN SAAT, ASLAN SAAT Sadakat Programı katılım koşullarında ve ASLAN SAAT Sadakat Programı kullanım şartlarında her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. ASLAN SAAT Sadakat Programı kapsamındaki avantaj ve kampanyalara ilişkin şart ve koşullar ASLAN SAAT tarafından belirlenecek ve her zaman Üye’nin onayı ve herhangi bir şarta bağlı olmaksızın ve Üye'ye önceden herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın değiştirilebilecektir. ASLAN SAAT Sadakat Programı’nda değişiklik yapılması veya ASLAN SAAT Sadakat Programı’nın durdurulması hâlinde, Üye herhangi bir itiraz ileri süremez, tazminat veya sair bir bedel talebinde bulunamaz.

3.8. Bu kapsamda ASLAN SAAT dilerse, sadece WEB sitesinden yapılacak satışlara özel olarak indirim bildirimiyle satışa arz ettiği ürün/ürünlerin SADAKAT PROGRAMI kapsamında puan ya da avantaj kapsamı dışında olduğunu belirterek ürünü/ürünleri satışa arz edebilir. Üye bu hususta yapılacak olan sınırlamaları peşinen kabul etmiş olup, herhangi bir hak, alacak, tazminat ve sair talepte bulunamaz.

3.9. İşbu Sözleşme’nin Kullanım Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması sözleşmelerinin kabul edilmesi ve saklanması Üye’nin sorumluluğundadır.

4- DİĞER HÜKÜMLER

4.1. İşbu Sözleşme, üyeliğin aktive edilmesi ile süresiz olarak akdedilmiştir. Sözleşme, ASLAN SAAT’in ASLAN SAAT Sadakat Programı’nı kaldırması veya haklı nedenlerle Üye’nin üyeliğinin ASLAN SAAT tarafından sona erdirilmesi veya Üye’nin Sözleşme’yi feshetme talebini iletisim@aslansaat.com adresine iletmesi veya Üye’nin ASLAN SAAT Sadakat Programı kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine yönelik olarak verdiği açık rızasını geri alması halinde kendiliğinden sona erecektir. Üyeler, ASLAN SAAT Sadakat Programı puanlarını süresiz olarak kullanabilirler. Üyelik sona erdiğinde ASLAN SAAT Sadakat Programı’nda biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar, ASLAN SAAT tarafından silinir.

4.2. ASLAN SAAT işbu Sözleşmede belirtilen adresin, Üye ise ASLAN SAAT’e bildirdiği fatura adresinin kanuni tebligat adresleri olduğunu kabul etmişlerdir. Üye, adresinde veya Sözleşme kapsamında sağladığı bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde 7 gün içinde ASLAN SAAT’i bilgilendireceğini kabul eder.

4.3. İşbu Sözleşme, Türk hukukuna tâbidir. Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilafların hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Ticari Unvan: ASLAN SAAT A.Ş.

Adres: Hobyar Mah. Mimar Kemalettin Cad. Ersoy Han. No:4 Kat:2 Daire:6 Eminönü, Fatih/İstanbul

Telefon Numarası: (0212) 519 94 94

E-mail Adresi: iletisim@aslansaat.com

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.